Ngày hôm nay 30/6 sẽ kéo dài thêm 1 giây

Phút cuối cùng của ngày 30/6/2012 được định sẽ dài 61 giây, khi các nhà điều khiển thời gian thêm “1 giây nhuận” để bù cho những chuyển động lắc lư...