Microsoft và cảm ứng trong Office 2013

Để khai thác tiềm năng của người dùng MTB Windows 8, Microsoft mới đây đã công bố các tính năng cảm ứng trong bộ Office 2013. Mục tiêu của công ty là...

Cái nhìn đầu tiên về Microsoft Office 15

Theo mô tả của Paul Thurrott, người sở hữu một bản copy của Microsoft Office 15, phiên bản của bộ công cụ văn phòng này được thiết kế để sử dụng theo...