Google tham gia vào dịch vụ giao hàng nhanh

Tại một số khu vực ở Mỹ, bên cạnh dịch vụ giao hàng nhanh trong ngày của Amazon, khách hàng mua sách trực tuyến vừa có thêm lựa chọn mới là Barnes & Noble với dịch vụ giao hàng Google Shopping Express.