Google và chiến lược tăng tốc lướt Web

2009 là năm “tăng tốc” của Google với việc ra mắt một loạt công cụ và sản phẩm nhằm thực hiện tiêu chí này. Các con bài chiến lược như trình duyệt...

Ngôn ngữ lập trình Go có gì hay?

Ngôn ngữ lập trình Go được thiết kế để giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn.