Windows 8 và “vận mệnh” của Microsoft

Khi một thế hệ Windows ra đời, người ta đơn giản chờ xem nó mang đến cải tiến gì so với phiên bản trước, còn lần này, Windows 8 quyết định cả số phận...