Thêm nhiều hình ảnh mới về Google Glasses

Cho đến vài tuần trước đây, có rất ít thông tin về chiếc kính Google Glasses được đưa ra, nhưng dường như ngày ra mắt đang đến gần hơn và Google đang...