Google đã mở lại Google Map Maker

Cuối tháng 8 vừa rồi, Google đã phải mở lại công cụ vẽ bản đồ Google Map Maker cho người sử dụng tuy nhiên chức năng vẽ vùng (công cụ tạo ra hình ảnh "Android tè bậy lên logo Apple”) đã bị loại bỏ.