Google đã dịch được file tải lên web

Google Translate hiện đã cho phép người dùng chuyển ngữ cả những file tài liệu được tải lên. Trước đây, Google Translate chỉ có cho phép người dùng...

Google Translate có phiên bản cho iPhone

Hẳn Google Translate đã không còn lạ gì đối với bạn. Một nhóm kĩ sư của Google dẫn đầu bởi Allen Hutchison và David Singleton, đã phát triển phiên...