Giám sát hàng hóa bằng công nghệ định vị GPS

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 2031/QĐ-TCHQ quy định về yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lí, giám sát hàng hóa và có hiệu lực từ ngày 15/7/2014.