Việt Nam sắp có hộ chiếu điện tử

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa kí quyết định phê duyệt đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam. Đề án này sẽ được thực hiện...