Vẫn chưa chốt phương án hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo

Hỗ trợ đầu thu DVB-T2 để các hộ nghèo, cận nghèo vẫn có thể xem TV sau khi cả nước tắt sóng analog là chính sách mà tất cả các quốc gia đều áp dụng. Tuy nhiên, Việt Nam có những đặc thù riêng mà các nhà làm chính sách cần phải tính đến.