2 phần mềm hữu ích đoạt giải Nhì thi Tin học cho người mù

Với tính hữu dụng cao, “Tạp chí Thai’Computer” và “Phần mềm quản lí hội viên” đã mang về cho của 2 tác giả Nguyễn Trung Thái, Nguyễn Văn Điền 2 giải Nhì, giải cao nhất nội dung thi phần mềm ứng dụng sáng tạo phục vụ người mù.