Ảnh chụp từ ống Canon 50 mm f/1.0

Để sở hữu ống kính thuộc loại hiếm này, các nhiếp ảnh gia phải bỏ ra số tiền cao gấp hai đến ba lần so với giá bán gốc của sản phẩm.