Thêm tin buồn cho iPhone 5c

Trước khi iPhone 5c phát hành, người ta luôn hình dung đây là một sản phẩm được Apple đo ni đóng giày cho các thị trường đang phát triển như Trung...