“Hạt của Chúa” vẫn chưa được tìm thấy?

Một năm sau khi Peter Higgs và Francois Englert được trao giải Nobel vì những đóng góp trong việc tìm ra hạt Higgs, một nhóm các nhà khoa học lại cho rằng, cái gọi là “Hạt của Chúa” thực tế vẫn chưa được tìm ra.

Các sự kiện khoa học nổi bật năm 2012

Cộng đồng khoa học toàn cầu sửng sốt và hân hoan khi một loại hạt vật chất giống "hạt của Chúa" được phát hiện, và đây cũng là một trong những sự...