20 tuổi, tạo hơn 100 trojan tấn công ngân hàng

Với tên gọi "Lordfenix", một thanh niên 20 tuổi người Brazil đang khiến cho các công ty bảo mật phải đau đầu sau khi tạo ra hơn 100 Trojan tấn công vào các hệ thống ngân hàng.