Hacker Việt khai thác lỗ hổng bảo mật của Samsung

Một lỗ hổng SQL Injection trên website của Samsung có thể cho phép hacker lấy toàn bộ dữ liệu cá nhân người dùng sản phẩm của hãng. Lỗ hổng này vừa bị khai thác bởi một hacker Việt Nam và cảnh báo đã được hacker này gửi đến Samsung.

“Đừng coi thường hacker Việt!”

Năm 2010 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nóng bỏng về an ninh mạng tại VN, khi mà nhiều biến thể virus mới xuất hiện, hoạt động tội phạm mạng cũng...