MacBook Pro 15 inch lộ diện cùng VXL Haswell

Việc các thông số phần cứng xuất hiện trong co sở dữ liệu điểm chuẩn của Geekbench cho thấy MacBook Pro thế hệ tiếp theo sẽ có mặt không còn lâu nữa.