Người dùng hoài nghi smartphone mới của Amazon

Không riêng người dùng, mẫu smartphone chưa được công bố của Amazon cũng nhận được không ít sự ngoài nghi cũng như sự quan tâm từ các chuyên gia phân tích thị trường.