Lùi thời hạn phóng vệ tinh vinasat 1

Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam - VINASAT-1 - sẽ được phóng lên quỹ đạo vào ngày 10/4/2008 thay vì ngày 28/3/2008 như dự kiến ban đầu. Ông Nguyễn Quang...