Đánh giá chi tiết HTC Legend

HTC trình diễn Legend, chiếc di động Android với thiết kế nhôm khối đặc biệt từ đầu năm nay. Thực ra, Legend là bản nâng cấp của Hero, với hệ điều...