Twitter tăng cường bảo mật bằng giao thức HTTPS

Với cách sử dụng giao thức HTTPS để đơn giản hóa việc bảo mật, mã hóa kết nối, Twitter hi vọng sẽ giảm thiểu số lượng những cuộc tấn công nhắm vào tài khoản người dùng Twitter.

Google mã hóa dịch vụ tìm kiếm

Cuối tuần qua Google đã chính thức cung cấp dịch vụ tìm kiếm qua kết nối bảo mật https. Với giao thức này người dùng không còn phải lo sợ với nguy cơ...