Sau Nokia X, dự án điện thoại 3D McLaren cũng bị hủy bỏ?

Microsoft đang cho thấy những cải cách mạnh mẽ sau khi sáp nhập Nokia bằng việc sa thải lượng lớn lao động, "khai tử" một số thiết bị và dịch vụ của Nokia. Ngoài ra, có thể dự án smartphone 3D McLaren cũng đã bị hủy bỏ.