VTC mua game mạng xã hội của Nga

Let's Go Farm và GoTrain sẽ đi vào hoạt động trên mạng xã hội Goonline của VTC vào trung tuần tháng 1 tới đây. Cả hai đều do nhà sản xuất game của...