Đập hộp điện thoại Sony Xperia Acro HD

Chiếc điện thoại sử dụng chip lõi kép 1,5 GHz và màn hình Bravia này mới xuất hiện tại Việt Nam, là một trong 4 smartphone quan trọng của Sony được...