Google+: mạng xã hội đang chết dần?

Google+ hiện đang có hơn 100 triệu người dùng, nhưng dữ liệu chỉ ra rằng khi người dùng đăng kí một tài khoản thì người đó sẽ chán sử dụng một cách...