MTB Windows 8: Lenovo sẽ đi tiên phong

Ít nhất là đến mùa thu năm nay Windows 8 mới sẵn sàng cho người dùng, tuy nhiên các nhà sản xuất đã bắt đầu cạnh tranh nhằm trở thành công ty đầu...

Ultrabook màn hình chạm: bán cho ai?

Intel muốn đưa ultrabook màn hình chạm ra thị trường trong khi ultrabook "không chạm" còn đang chật vật tìm chỗ đứng. Liệu ultrabook "...