Khám phá công nghệ tấm nền màn hình di động

Nói đến màn hình smartphone, người dùng thường đề cập đến độ phân giải, độ sáng, màu sắc... Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua khi phân tích hay thảo luận, đó là loại công nghệ tấm nền được dùng trong màn hình.

Khám phá công nghệ tấm nền màn hình di động

Nói đến màn hình smartphone, người dùng thường đề cập đến độ phân giải, độ sáng, màu sắc... Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua khi phân tích hay thảo luận, đó là loại công nghệ tấm nền được dùng trong màn hình.