Cách sử dụng iPhone hoặc iPad để tạo phim ngắn

iMovie là một công cụ được cung cấp miễn phí trên iPhone và iPad, giúp bạn thực hiện các video gia đình kết hợp nhiều đoạn phim, chèn ảnh, thêm chuyển tiếp, áp dụng một bản nhạc và sử dụng các hiệu ứng khác.

Tài khoản YouTube của Microsoft bị hack

Tất cả những nội dung có trên trang video Youtube của Microsoft đã bị xóa và thay thế bởi hai đoạn video khác nhau được thực hiện bằng iMovie của...