Macintosh - 31 năm 1 chặng đường

Macintosh đã ra đời được 31 năm với thật nhiều mốc lịch sử quan trọng, những bước ngoặt nào họ đã đi qua để lớn mạnh như ngày hôm nay?

Tim Cook khác gì Steve Jobs?

Cả Tim Cook và Steve Jobs đều xuất chúng, nhưng mỗi người dẫn dắt Apple với phong cách riêng.