Cảm nhận iPhone 4 CDMA

Phiên bản iPhone 4 chạy mạng CDMA rất được chờ đợi đã xuất hiện với không nhiều khác biệt, điểm duy nhất đáng chú ý là lỗi mất sóng đã được khắc phục.

iPhone 4 phiên bản mới ra mắt

Apple và hãng viễn thông Verizon giới thiệu iPhone 4 chạy mạng CDMA khá giống phiên bản đầu. Sự xuất hiện của sản phẩm này chấm dứt thế độc quyền của...