Phần mềm chia sẻ âm nhạc cho iPhone

Ứng dụng iSlsk mới ra mắt giúp hiếc iPhone hay máy iPod có thêm chức năng chia sẻ file qua mạng. Với phần mềm này cả thế giới nhạc số được mở ra cho...