Smartphone chạy Windows 7 trình làng

Điện thoại xpPhone 2 vừa được công ty ITG công bố tại Quảng Châu (Trung Quốc) với khả năng chạy hệ điều hành máy tính của Microsoft.