5 máy ảnh xuất sắc màn hình rộng

Thông thường các máy ảnh kỹ thuật số chỉ được trang bị màn hình 2 - 2,5 inch. Tuy nhiên, năm mẫu máy ảnh thời trang dưới đây được trang bị màn hình...