Anonymous quay lưng với WikiLeaks

Anonymous đã tuyên bố sẽ không có thêm bất cứ hành động nào hỗ trợ cho WikiLeaks và Julian Assange sau khi trang web này ép buộc người dùng đóng tiền...

Nhà sáng lập WikiLeaks kháng cáo thất bại

Julian Assange, nhà sáng lập trang web nổi tiếng WikiLeaks đã thất bại trong việc kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông sẽ bị đối mặt...

Assange lo ngại án tử hình

Luật sư của Julian Assange, chủ trang Wikileaks nổi tiếng toàn thế giới, cho rằng thân chủ của ông có thể sẽ phải đối mặt với sự bất công trắng trợn...