Nghề đang có giá nhất: Kĩ sư phần mềm

Một trong những công việc đứng cuối bảng xếp hạng 200 công việc trên thế giới là nghề phóng viên viết, xếp thứ 196. Kĩ sư phần mềm đứng đầu bảng này.

Kỹ sư hàng đầu Apple ra đi

Tập đoàn Apple cho biết, một trong những kĩ sư phần mềm hàng đầu của họ là Bertrand Serlet sẽ ra đi sau hơn một thập kỉ phát triển hệ điều hành Mac...