Chủ mới sẽ làm gì với BlackBerry?

Theo tuyên bố của Giám đốc điều hành Fairfax ông Prem Watsa, với kế hoạch mua lại Blackberry, công ty sẽ "tập trung vào việc cung cấp các giải pháp...