Kết quả thử nghiệm thời lượng pin của iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus được mong đợi sẽ có hiệu suất mạnh mẽ, thời lượng pin tốt nhất so với các mẫu smartphone “đồng trang lứa”. Và sau đây là kết quả so sánh pin của iPhone 6 Plus và các smartphone cao cấp trên thị trường.