Sáu sứ mệnh không gian nổi bật đang được tiến hành

Bên cạnh sự kiện tàu thăm dò Philae của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đáp xuống sao chổi 67P gần đây, còn có 6 sứ mệnh nổi bật khác đang được tiến hành, hứa hẹn cung cấp những thông tin mới về Hệ Mặt Trời cũng như không gian vũ trụ rộng lớn.