Nhiều doanh nghiệp không cho dùng thiết bị cá nhân tại cơ quan

Nhiều doanh nghiệp đang đề phòng với văn hoá sử dụng thiết bị cá nhân tại văn phòng. Có tới 44% lãnh đạo không đồng tình việc sử dụng thiết bị cá nhân hoặc chỉ cho phép ở trường hợp đặc biệt, 29% chỉ cho phép với các nhân viên cấp cao…