10 lí do mã nguồn mở đang chinh phục thế giới

Theo hãng cung cấp phần mềm quản lí mã nguồn mở Black Duck Software, hiện nay có một triệu dự án phần mềm mã nguồn mở khác nhau. Dưới đây là 10 lí do phần mềm mã nguồn mở ngày càng phổ biến.