Steve Jobs có phải là một “kẻ khó ưa”?

Khi nói đến Steve Jobs, nghĩ đến những cống hiến của ông cho ngành công nghệ thế giới người ta tôn vinh ông là "Good Steve", nhưng có thể có những điều làm nên một "Bad Steve" mà không phải ai cũng viết, nhà viết tiểu sử Walter Isaacson nói với tờ Business Insider.