Giải thưởng ICT uy tín khu vực ASEAN khởi tranh

Giải thưởng AICTA (ASEAN ICT Awards) lần thứ 3 đã được các nước ASEAN thông qua kế hoạch với lễ trao giải sẽ diễn ra tại Hội nghị Bộ trưởng TELMIN lần thứ 14 tại Thái Lan dự kiến vào tháng 11/2014.