Kiến nghị quản lí tiêu chuẩn kĩ thuật anten truyền hình

Trước thực trạng anten TV trên thị trường có chất lượng quá thấp, ảnh hưởng tới việc thu xem truyền hình của người dân, nhiều ý kiến đề nghị nhà nước ban hành tiêu chuẩn kĩ thuật cho anten thu truyền hình mặt đất càng sớm càng tốt.