“Mr. TV” của Samsung

Sinh ra ở một ngôi làng tại Hàn Quốc, Yoon Boo-Keun chưa bao giờ nhìn thấy TV cho đến tận năm 17, 18 tuổi. Nhưng hiện nay, ông đang điều hành hoạt...