Cách kiểm tra số lần sạc pin trên iPhone

Các nghiên cứu mới đây cho thấy iOS 10.2.1 đã khiến hiệu suất xử lí của iPhone 6S và trước đó chậm đi nếu sử dụng pin cũ, và điều tương tự cũng xảy ra với iPhone 7 chạy iOS 11.2.