Sáu điều đáng yêu về Kindle mới

Máy đọc sách Kindle mới của Amazon sẽ được phân phối từ 27/8/2010. Như các e-reader trước đây của hãng, Kindle mới chỉ có mục đích là dùng để đọc...