LG chung tay hỗ trợ đồng bào lũ lụt

Trong thời gian từ ngày 13/08/2015 tới ngày 22/08/2015, khách hàng có sử dụng sản phẩm LG sẽ được miễn phí sửa chữa và hỗ trợ 50% chi phí thay thế linh kiện bị hư hỏng do lũ bão.