Microsoft điều tra lỗi ngốn cước 3G của WP7

Một số người cho rằng Microsoft đã cố tình thiết lập chế độ tự động gửi phản hồi về tình trạng hoạt động của hệ điều hành nên đã tiêu tốn một lượng...

“Chuyện thường ngày ở huyện” thời @

Bắt đầu từ ngày 01/7/2010 tới đây, Luật Viễn thông có hiệu lực và đi vào cuộc sống. “Ông Viễn thông” cũng đã đưa ra trang web để khách hàng của mình...