Sao lưu dữ liệu - nhu cầu không thể thiếu

Có bao giờ bạn chắc chắn rằng máy tính của mình đang sử dụng là tuyệt vời và không bao giờ có sự cố? Và có bao giờ bạn chắc rằng mọi dữ liệu của bạn...

Kẻ trộm laptop đen đủi nhất thế giới

Chỉ vì đánh cắp một chiếc laptop và xóa toàn bộ dữ liệu ở trên đó mà thủ phạm phải nộp khoảng tiền phạt lên đến gần 10.000 USD, số tiền lớn hơn nhiều...

Truy cập nội dung chat mọi nơi với Simkl

Hầu hết các trình nhắn tin tức thời đều có bản ghi lưu lại lịch sử chat của bạn. Khi bạn cần truy cập để xem lại một thông tin nào đó, bạn sẽ phải...